' N Asset 2 Asset 2 Asset 3

Användaroptimerad styrning täcker alla behov

Sunsync™ uppfyller alla behov oavsett projektstorlek, komplexitet eller prisnivå. Serien sträcker sig från klassisk analog styrning till digital styrning. Sunsync™ integreras och optimeras i enlighet med byggnadens övriga styrutrustning.

Solavskärmning består av en mekanisk, rörlig komponent som i hög grad inverkar på människors allmänna komfort. Dessvärre upplever användarna emellertid ofta att solavskärmningen inte fungerar tillräckligt bra. Därför är sunsync™ även något annat och något mer än ett optimerat styrsystem. Det användarvänliga konceptet kan skalas och programmeras så att det uppfyller den enskilda individens behov, och omfattar en kvalitetssäkring både avseende solavskärmningens effekt på inomhusklimatet och den individuella upplevelsen.

Sunsync™ är utvecklat och optimerat med tanke på befintliga öppna bussystem, och är därför den optimala lösningen för styrning av solavskärmning oavsett fabrikat.

Viktigt kundstöd
Sunsyncs™ tekniska experter hjälper till med konfigurering av sunsync™ vid installationen av systemet. De ger råd om korrekt användning, vilket säkerställer att systemet används på avsett sätt och därmed inte blir ett irritationsmoment för användarna, utan tvärtom en faktor som främjar ett bra inomshusklimat.