' N Asset 2 Asset 3

Skalbart och lättanvänt styrsystem för solavskärmning

Sunsync uppfyller alla behov oavsett projektstorlek, komplexitet eller prisnivå.

Sunsync integreras och optimeras i enlighet med byggnadens övriga styrutrustning.

Sunsync kan skalas efter specifika behov.

Sunsync™ är utvecklat av solavskärmningstillverkarna Fischer Danmark A/S och Blendex A/S. Sunsync™ marknadsförs via dessa två företag i hela Skandinavien samt via många oberoende leverantörer och andra parter inom branschen.