' N Asset 2 Asset 2 Asset 3

sunsync™ 100-serien – den klassiska automatiklösningen

 

Sunsync™ 100 är en serie välkända automatiklösningar för styrning av in- och utvändig solavskärmning. Automatiken inkluderar de primära parametrarna för styrning av solavskärmning: solintensitet och vindhastighet.

Styrsystemet är lämpligt för mindre och mellanstora anläggningar samt för renovering av befintliga anläggningar. Alla styrsystem är mycket enkla att installera och använda.

Då sunsync™ 100-serien innehåller enbart de mest basala styrfunktionerna för solavskärmning är den ekonomiskt sett den mest fördelaktiga lösningen.

 

sunsync™ 200-serien – den moderna lösningen

 

Sunsync™ 200 är en konkurrenskraftig lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.

Styrsystemet är enkelt att installera och är lämpligt för mellanstora och stora anläggningar.

Sunsync™ 200 är prismässigt mycket konkurrenskraftigt, då ingen programmering på plats krävs.

Styrsystemet har möjlighet för anslutning av externa styrsystem såsom CTS och liknande, samt styrning från lokal dator.

Då systemet är baserat på traditionella motorrelän är sunsync™ 200 lämpligt för uppgradering av befintliga anläggningar.

 

sunsync™ 300-serien – den framtidssäkra lösningen

 

Sunsync™ 300 är en effektiv, framtidssäker lösning för styrning av motordriven solavskärmning. Styrsystemet är lämpligt för mellanstora och stora anläggningar.

Sunsync™ 300 kan löpande omprogrammeras och byggas ut och därmed anpassas till förändrade behov, ombyggnation etc, utan några krav på större installationsändringar.

Styrsystemet har möjlighet för anslutning av externa styrsystem såsom CTS och liknande, samt styrning från lokal dator.

Då systemet använder en öppen busstandard kan anläggningen byggas ut för styrning av andra byggnadsfunktioner såsom fönstermotorer, värme, ventilation och belysning.

Om du önskar ytterligare information eller dokumentation, kontakta oss här

 

sunsync™ 400-serien – den optimala lösningen

 

Sunsync™ 400 är den optimala lösningen för styrning av motordriven solavskärmning, och är lämpligt för mellanstora och stora anläggningar med höga krav på funktionalitet.

Sunsync™ 400 kan löpande omprogrammeras och byggas ut och därmed anpassas till förändrade behov, ombyggnationer etc, utan några krav på större installationsändringar.

Styrsystemet har möjlighet för anslutning av externa styrsystem såsom CTS och liknande, samt styrning från alla vanliga plattformar såsom dator, smarttelefon och pekplatta (till exempel iPhone och iPad).

Då systemet använder en öppen busstandard kan anläggningen byggas ut för styrning av andra byggnadsfunktioner såsom fönstermotorer, värme, ventilation och belysning.

Om du önskar ytterligare information eller dokumentation, kontakta oss här