' N Asset 2 Asset 2 Asset 3

Atea, Växsjö

Produkter: Zip-screens 125 och sunsync 240
Levering: 2019


Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.

 

Se alla sunsync™ lösningar

Tyrénshuset, Malmö

Produkter:  51 st fasadpersienner, 5 st fallarmsmarkiser, 58 st interiörscreens och styrsystem sunsync™ 240 
Leverans: 2019

 

Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.

 

Se alla sunsync™ lösningar

Langelinieskolen, Köbenhamn

Produkter: Mörkläggning, screens zipper 95D, screens zipper 125D och styrsystem sunsync™ 240 med sol- och vindstyrning i 2 zoner
Leverans: 2019


Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Se alla sunsync™ lösningar

Brøndby Rådhus, Danmark

Produkter: 122 stk. Alu-line 2B markiser och styrsystem sunsync™ 240 med sol- och vindstyrning i 8 zoner
Leverans: 2019


Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Se alla sunsync™ lösningar

Købke Hus, Carlsberg Byen, Köbenhamn

Produkter: 70 stk. zipper 105, system inbyggnad, 70 stk. motorer och styrsystem sunsync™ 240
Leverans: 2018
 

Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.
 

Se alla sunsync™ lösningar

Gl. Køge Landevej 3, Köbenhamn

Produkter: 429 stk. screens 95S och styrsystem sunsync™ 240
Leverans: 2018
 

Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.
 

Se alla sunsync™ lösningar

Nya Rustad Skola, Oslo

Produkter: 244 screens, system 100i och sunsync™ 240 med 4 zoner och 1 väderstation  
Leverans: 2019


Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Se alla sunsync™ lösningar


Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Løren Skola, Oslo

Produkter: 71 screens, system 105i zip och sunsync™ 200 med 5 zoner och 1 väderstation  
Leverans: 2019


Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Se alla sunsync™ lösningar


Illustration: Romfarer arkitekter AS

Youngstorget 3, Oslo

Produkter: 76 screens, system 105i, 12 rullgardiner sydtem plus och sunsync™ 240 med 8 zoner, 2 styrcentraler och 1 väderstation  
Leverans: 2019


Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Se alla sunsync™ lösningar

Flå Ungdomskola, Flå, Norge

Produkter: 58 screens, system 100i och sunsync™ 240 med 4 zoner och 1 väderstation  
Leverans: 2018 - 2019


Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Se alla sunsync™ lösningar

STB BYG, Vejle, Danmark

Produkter: 80 zip screens, system 105i och sunsync™ 240 med 3 zoner och full väderstation  
Leverans: 2018


Sunsync™ 200 serien är en konkurrenskraftig och modern lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Se alla sunsync™ lösningar

Rambølls huvudkontor, Esbjerg, Danmark

Produkter: 400 zip screens, system 95 og system 125, rullgardiner och sunsync™ 200 med 7 zoner och full väderstation  
Leverans:
2017


Sunsync™ 200 är en konkurrenskraftig lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Foto: Rasmus Hjortshøj

 

Se alla sunsync™ lösningar

Vårdhem, Oslo

Produkter: 40 zip screens och sunsync™ 200 med 5 zoner och 1 väderstation. 13 reläboxer MCP4 och 40 jalusibrytere
Leverans: 2017


Sunsync™ 200 är en konkurrenskraftig lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Illustration: Probea


Se alla sunsync™ lösningar

Kontorbyggnad, Trondheim

Produkter: 344 zip screens och sunsync™ 200 med 7 zoner och 1 väderstation. 102 reläboxer MCP4 och 195 jalusibrytere
Leverans: 2017 


Sunsync™ 200 är en konkurrenskraftig lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Foto: Spark Studio


Se alla sunsync™ lösningar

Kontorbyggnad, Drammen

Produkter: 282 zip screens och sunsync™ 200 med 4 zoner och 1 väderstation. 81 reläboxer MCP4
Leverans: 2017


Sunsync™ 200 är en konkurrenskraftig lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Se alla sunsync™ lösningar

FoodService Danmark, Ishøj, Danmark

Produkter: 45 zip screens, system 125, 35 fasadpersienner, 80 mm och sunsync ™ 200 med BACnet gränssnitt, central väderstation och 7 zoner
Leverans: 2017


Sunsync™ 200 är en konkurrenskraftig lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Illustration: Ajcon


Se alla sunsync™ lösningar

Resilience House, Vejle, Danmark

Produkter: 83 zipper 95 screens och sunsync™ 200 med 3 zoner och full väderstation
Leverans: 2017


Sunsync™ 200 är en konkurrenskraftig lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.


Foto: CASA


Se alla sunsync™ lösningar

Børnebyen, Köbenhamn

Produkter: 51 screens, 92 interiörscreens och sunsync™ 120A med reglage för varje rum
Leverans: 2016 og 2017


Sunsync™ 100 är en serie välkända automatiklösningar för styrning av in- och utvändig solavskärmning. Automatiken inkluderar de primära parametrarna för styrning av solavskärmning: solintensitet och vindhastighet.


Se alla sunsync™ lösningar

Lidl centrallager, Køge, Danmark. Administrationsbyggnad

Produkter: 167 fasadpersienner, Solomatic 4A, inbyggd i fasaden, 102 motorer och sunsync™ 140 med reglage för varje rum
Leverans: 2014


Sunsync™ 100 är en serie välkända automatiklösningar för styrning av in- och utvändig solavskärmning. Automatiken inkluderar de primära parametrarna för styrning av solavskärmning: solintensitet och vindhastighet.


Se alla sunsync™ lösningar

Compass Group, Albertslund, Danmark

Produkter: 60 zipper 95 screens, 26 zipper 125 sreens och sunsync™ 120A med 1 reglare för varje screen
Leverans: 2017


Sunsync™ 100 är en serie välkända automatiklösningar för styrning av in- och utvändig solavskärmning. Automatiken inkluderar de primära parametrarna för styrning av solavskärmning: solintensitet och vindhastighet.


Se alla sunsync™ lösningar

Maskinmesterskolan, Kgs. Lyngby, Danmark

Produkter: 35 zipper 125 screens, 38 zipper 95 screens, 27 solskärmar, Frames 1C och sunsync™ 120A med reglare i varje rum
Leverans: 2017


Sunsync™ 100 är en serie välkända automatiklösningar för styrning av in- och utvändig solavskärmning. Automatiken inkluderar de primära parametrarna för styrning av solavskärmning: solintensitet och vindhastighet.


Se alla sunsync™ lösningar

sunsync™ 100

Vi har levererat konceptet sunsync™ 100, version 110 B, för ett brett utbud av byggnader, alla med 1 zon.


Sunsync™ 100 är en serie välkända automatiklösningar för styrning av in- och utvändig solavskärmning. Automatiken inkluderar de primära parametrarna för styrning av solavskärmning: solintensitet och vindhastighet.


Se alla sunsync™ lösningar